Syrgasgeneratorer och -koncentratorer
 

 

SYRGASKONCENTRATORER

En generator för högkoncentrerat ozon kräver tillförsel av syrgas. Med hjälp av dessa koncentratorer och generatorer kan man producera syrgas ur den omgivande luften. Syrgaskoncentratorerna kan köpas med eller utan kompressorer och rekommenderas för användning med våra ozongeneratorer i serierna ICT och DCT. Det rekommenderas att man installerar filter för vatten, olja och avfuktning på syregeneratorernas inluft.

DESSA SYRGASKONCENTRATORER KÄNNETECKNAS AV:

 • Kompakt design
 • Låga underhållskrav
 • Låg investerings- och driftkostnad
 • Låg ljudnivå
 • Konstant pneumatisk impedans
 • Stort antal modeller som passar alla behov
 • Enkla att installera
 • CE-godkända

Nedan följer information om våra produkter, se respektive datablad för produktspecifikationer.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Det finns tusentals Onyx-generatorer i drift världen över - alla speciellt designade för pålitlighet, energieffektivitet och användarvänlighet. Onyxs pålitlighet, låga ljudnivå och förmåga att leverera upp till 95,5% syrgaskoncentration gör att den passar perfekt för många användningsområden. Den kräver ingen installation, utan kan kopplas ihop direkt med applikationen eller systemet och startas omedelbart.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLVERKNING

 • Smycken/hårdlödning/lödning
 • Glasarbete/Glasblåsning

MILJÖ

 • Ozon (generator) matningsgas
 • Miljösanering

ANNAT

 • Fiskodling
 • Syrgasbar
 • Övning med Oxygen (EWOT)
 • Wellness/spa

Det finns tusentals Topaz PSA syrgasgeneratorer i drift världen över - alla speciellt designade för pålitlighet, energieffektivitet och användarvänlighet. Topazens pålitlighet, låga ljudnivå och förmåga att leverera upp till 95,5% syrgaskoncentration gör att den passar perfekt för många kommersiella användningsområden. Den kräver ingen installation, utan kan kopplas ihop direkt med applikationen eller systemet och startas omedelbart.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLVERKNING

 • Smycken/hårdlödning/lödning
 • Termisk/kemisk oxidation
 • Glasarbete/Glasblåsning

MILJÖ

 • Ozon (generator) matningsgas
 • Miljösanering
 • Avfall/Vattenbehandling

ANNAT

 • Fiskodling

Speciellt designad för pålitlighet, energieffektivitet och användarvänlighet. Det finns tusentals Topaz PSA syrgasgeneratorer i drift världen över. Att den genererar upp till 18 LPM (38 SCFH) i en kompakt förpackning, med upp till 95.5% syregaskoncentration gör att Dual Topaz Plus passar perfekt för många kommersiella användningsområden. Den kräver ingen installation, utan kan kopplas ihop direkt med applikationen eller systemet och startas omedelbart.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLVERKNING

 • Tillskärning/Hårdlödning/Lödning
 • Termisk/kemisk oxidation
 • Glasarbete/Tillverkning/Glasblåsning

MILJÖ

 • Ozon (generator) matningsgas
 • Miljösanering
 • Avfall/Vattenbehandling

ANNAT

 • Fiskodling

Centrox är en syrgasgenerator som är idealisk för användning i många applikationer. Centrox förmåga att leverera upp till 95,5% syrgaskoncentration vid flöden på upp till 15 LPM (32 SCFH) gör att den passar bra för medicinska och kommersiella användningsområden som kräver upp till 345 kPa (50 psig). Den kräver ingen installation, utan kan kopplas ihop direkt med applikationen eller systemet och startas omedelbart.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLVERKNING

 • Hårdlödning/lödning
 • Termisk/kemisk oxidation
 • Glasarbete/Glasblåsning

MEDICINSKT

 • Narkos
 • Syrgasbehandling
 • Veterinärmedicin

MILJÖ

 • Ozon (generator) matningsgas
 • Miljösanering

ANNAT

 • Fiskodling

Reliant är en syrgaskoncentrator som är idealisk för användning i små kliniker. Reliants förmåga att leverera upp till 95,5% syrgaskoncentration vid flöden på upp till åtta LPM (17 SCFH) gör att den passar bra för många applikationer som behöver tryck upp till 345 kPa (50 psig). En tillvalsmodul gör det möjligt för Reliant att leverera åtta LPM komprimerad, torkad och filtrerad medicinsk luft. Under normal drift växlar Reliant mellan att leverera antingen syrgas eller komprimerad medicinsk luft. Tack vare en inbyggd lagringstank för syrgas och en valbar extra syrgasmottagare kan Reliant tillfälligt leverera syrgas samtidigt som den producerar medicinsk luft. Varaktigheten för en sådan dubbellägesdrift begränsas av storleken på lagringstanken för syrgas, samt hastigheten för syrgasanvändning. Detta samtidiga dubbelleveransläge gör det möjligt för Reliant att tillfälligt tillhandahålla medicinsk luft utan avbrott för syrgasflödet.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

MEDICINSKT

 • Narkos
 • Syrgasbehandling
 • Veterinärmedicin

TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV

 • Utgång för medicinsk luft(fabriksinstallerad)
 • Extra syrgasmottagare (fristående)

Workhorse syrgaskoncentratorer förenklar processen för syrgassystemets val och installation. Koppla bara in enheten för att få högkoncentrerad syrgas levererad tyst och pålitligt. Varje Workhorse-enhet är resultatet av samma toppmoderna teknik som Advanced Technology Fractionators® (ATF). De nödvändiga komponenterna har blivit minutiöst matchade för att optimera prestandan. Workhorse-enheten är avsedd att ge en helhetslösning när tid och resurser inte finns tillgängliga för att konstruera ett anpassat system. Dessa PSA-system är ekonomiska och näst intill underhållsfria. Den kräver ingen installation, utan kan kopplas ihop direkt med applikationen eller systemet och startas omedelbart.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLVERKNING

 • Smycken/hårdlödning/lödning
 • Glasarbete/Glasblåsning

MEDICINSKT

 • Sjukhussystem

MILJÖ

 • Ozon (generator) matningsgas
 • Miljösanering
 • Avfall/Vattenbehandling

ANNAT

 • Fiskodling
 • Kosmetika

Workhorse-23 Profile är ett revolutionerande syrgaskoncentratorsystem som ger 11 LPM (23 SCFH) syrgas (inklusive en oljefri kompressor inbyggd) på samma yta som den föregående generationen konventionella tvåbädds 6 och 7 LPM (12 och 15 SCFH) systemen. Workhorse-15 Profile syrgassytem erbjuder samma överlägsna prestanda som standard Workhorsemodellen, men på ett mindre utrymme. Workhorse-15 teknologin kan erbjudas som ersättning för äldre existerande system där utrymmesaspekter är viktiga. Workhorse använder Advanced Technology Fractionator® (ATF). Den kräver ingen installation, utan kan kopplas ihop direkt med applikationen eller systemet och startas omedelbart.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLVERKNING

 • Smycken/hårdlödning/lödning
 • Glasarbete/Glasblåsning

MEDICINSKT

 • Sjukhussystem

MILJÖ

 • Ozon (generator) matningsgas
 • Miljösanering
 • Avfall/Vattenbehandling

ANNAT

 • Fiskodling
 • Kosmetika

Alpha-seriens syrgasgeneratorer producerar mellan 0,56 till 141,58 m3 (20 till 5 000 ft3) syrgas per timme, med upp till 95,5% syrgaskoncentration. Med el och tryckluft inkopplat kan dessa pålitliga maskiner förse vilken applikation som helst med syrgas. Den är designad speciellt för applikationer med fast flödes- och tryckegenskaper och erbjuder en snabbstart och en betydligt mindre miljöpåverkan än jämförbara system som använder en standard, separat mottagare.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLVERKNING

 • Tillskärning/hårdlödning/lödning
 • Termisk/kemisk oxidation
 • Glasarbete/tillverkning/glasblåsning

MEDICINSKT

 • Sjukhussystem

MILJÖ

 • Ozon (generator) matningsgas
 • Miljösanering
 • Avfall/vattenbehandling

ADDITIONAL

 • Fiskodling

Advanced Technology Fractionators® (ATF) syrgasmoduler integrerar beprövade PSA principer i en unik patenterad design, vilket gör dessa system kompakta, effektiva, kraftfulla och lägre i kostnad. ATFmodulen erbjuder en designflexibilitet utan motstycke och möjliggör applikationer där på plats-syrgasgenerering tidigare var opraktiskt.

En patenterad roterande fördelningsventil inbyggd i ATF-modulen roterar kontinuerligt på låg hastighet med hjälp av en liten motor. Ventilen är underhållsfri, självrengörande, okänslig för föroreningar och okänslig mot slitage. Den leder sekventiellt flödet av tryckluft till en grupp om fyra bäddar (adsorption), samtidigt som ytterligare fyra bäddar renas ut genom ventilen (desorption). De återstående fyra av de tolv bäddarna är sammankopplade genom ventilen för att utjämna trycket när bäddarna sekventiellt går mellan adsorption och desorption. De små amplitudtrycksvängningarna som genereras av ATF: s tolv sållbäddar eliminerar höga bruspulser, eliminerar behovet av en tryckregulator och minskar slitaget på kompressorn.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLVERKNING

 • Glasarbete/glasblåseri
 • Hårdlödning /lödning

MEDICINSKT

 • Narkos
 • Syrgasbehandling
 • Veterinärmedicin

MILJÖ

 • Ozon (generator) matningsgas
 • Miljösanering

ANNAT

 • Fiskodling
 • Kosmetika

Varje produkt i Quad-familjen använder patenterade Advanced Technology Fractionator® (ATF)-moduler sammankopplade i ett delsystem. När de används med oljefri tryckluft levererar Quad-enheterna höga syrgasflöden och koncentration utan hög kostnad. Quadenheterna kan matchas med torra, oljefria kompressorluftkällor med lämpligt tryck. Quadsyrgaskoncentratorer erbjuder samma enkla design som ATF och bygger på den genom att ansluta fyra moduler för att producera fyra gånger så mycket syrgas. Precis som med ATF är Quad enkel att installera och kräver i stort sett inget underhåll. Koppla bara in den och anslut tryckluftskällan. Quad inkluderar en syrgaskoncentrationsmonitor, tryckmätare och en flödesmätare. Vid användning, vrid bara flödesmätaren till lämplig syrgasnivå för att få en jämn, stadig tillförsel av syrgas.

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TILLVERKNING

 • Tillskärning/hårdlödning/lödning
 • Termisk/kemisk oxidation
 • Glasarbete/tillverkning/glasblåsning

MEDICINSKT

 • Sjukhussystem

MILJÖ

 • Ozon (generator) matningsgas
 • Avfall/vattenbehandling