Effektiv UV-desinfektion
 
DET PERFEKTA VALET FÖR DITT BEHOV AV SANERING
 

 

OM UV-BEHANDLING

UV-desinfektion är mycket effektivt för att inaktivera alla mikroorganismer i utsläppen från avloppsreningsverk, bassänger, vattenbruk och många andra branscher och industrier. UV kan också
kombineras med andra behandlingstekniker som till exempel ozonrening för att bryta ner stabila miljöfarliga föreningar. UV är också en mycket effektiv teknik för diklorering av industriella renvatten-processer
där kemikalier inte är tillåtna. En annan vanlig applikation är i kyltorn där UV snabbt och enkelt installeras i befintliga rörledningar med minimalt driftstopp.
 
APPLIKATION SYFTE RESULTAT
Avloppsreningsverk Inaktivera restbakterier i det slutliga avloppet Desinficerat vatten kan släppas ut i miljön
Renat vatten Skapa kemikaliefritt vatten för industriellt bruk Bakterie- och kemikaliefritt ultrarent vatten
Deklorering Ta bort klorider och klor i dricksvatten Desinficerat dricksvatten av högsta kvalitet för konsumenterna
Destruktion av upplöst ozon Eliminera upplösta ozonrester innan renvatten-processer Framställning av icke-oxiderande ultrarent vatten efter desinfektion med ozon
 

VÅRT ERBJUDANDE

Ozonetech erbjuder ett brett utbud av UV-system för alla typer av applikationer och flöden. Vi har stor erfarenhet av renvatten- processer och behandling och desinfektion av avloppsvatten, samt avancerade
oxidationsprocesser med UV för att bryta ner även de svåraste substanserna. Våra UVFlex™ -system för vattenapplikationer innehåller låg-, medel- och högtrycks-UV-lampor i olika konfigurationer med en
eller flera lampinstallationer. Vi erbjuder också de senaste UV amalgam-lamporna.

 
UVFlex™-SYSTEM TYP APPLIKATIONSEXEMPEL
SX- och SW-sortiment Mediumtryck, enkel- och multilampa Dricksvattenindustri
ECL In-line, mediumtryckslampor Dricksvatten, mat och dryck, vattensport
WF Mediumtryck Simbassänger
UVLX 800 Amalgam, lågeffekt, multilampsteknik Dricksvatten
UCLW 800 Lågeffekts/lågtrycks UV-system med flera lampor Industri och dricksvatten
UVLA Enkel- och multilampsmodell med axial UV-kammare Processvatten, kyltorn, dricksvatten, avloppsvatten, AOP
 

LÄS MEROzonetech levererade ett komplett ozon- och UV-system för desinfektion, inklusive ett sista steg med ozondestruktion, till en anläggning för livsmedelsproduktion i Estland.


Vi levererade en ozon-UV AOP-process för att bekämpa höga nivåer av läkemedelsrester, där UVLA-amalgamsystemet är en del av en förlängning av det tertiära behandlingssteget. Processen producerar mycket reaktiva radikaler för att helt eliminera stabila och aktiva läkemedelsrester.


Vi levererade system för desinfektion av processvatten i en stor processindustri i Finland. Systemen tar bort bakterier, klor och upplöst ozon.
 

LÅGTRYCKS UV-SYSTEM

UV-SYSTEMMODELL ANTAL LAMPOR LÄNGD (mm) EFFEKT (W) TORRVIKT(KG) PDF
UVLA-120 1 1,034 120 5 Datablad
UVLA-200 1 1,311 200 6 Datablad
UVLA-340 1 1,734 340 8 Datablad
 

UV-SYSTEM MEDIUMTRYCK

UV-SYSTEMMODELL ANTAL LAMPOR LÄNGD(MM) EFFEKT(KW) TORRVIKT(KG) PDF
UVM-25-4 1 1,043 2.5 30 Datablad
UVM-25-6 1 872 2.5 45 Datablad
UVM-73-4 1 1,643 7.3 36 Datablad
UVM-273-8 2 1,472 7.3 80 Datablad
UVM-373-8 3 1,472 7.3 81 Datablad
UVM-473-10 4 1,472 7.3 112 Datablad
UVM-673-12 5 1,477 7.3 164 Datablad
 

ECL – MEDIUMTRYCKS-SYSTEM

UV-SYSTEMMODELL ANTAL LAMPOR LÄNGD(MM) EFFEKT(KW) TORRVIKT(KG) PDF
ECL-110-4 1 449 1.1 20 Datablad
ECL-113-5 1 479 1.43 26 Datablad
ECL-115-6 1 499 1.65 25 Datablad
ECL-210-4 2 449 2.2 32 Datablad
ECL-215-6 2 499 3.3 38 Datablad
ECL-220-8 2 549 4.4 45 Datablad
ECL-225-10 2 599 5.5 56 Datablad
ECL-425-10 4 599 11 70 Datablad
ECL-230-12 2 649 6.6 68 Datablad
ECL-430-12 4 649 13.2 80 Datablad
 

WF (WAFER) medeltrycks UV-system med 1-4 lampor

UV-SYSTEMMODELL ANTAL LAMPOR LÄNGD(MM) EFFEKT(KW) TORRVIKT (KG) PDF
WF-115-3 1 520 1.65 27 Datablad
WF-115-4 1 520 1.65 26 Datablad
WF-125-6 1 635 2.75 57 Datablad
WF-215-6 2 635 3.3 57 Datablad
WF-215-8 2 635 3.3 53 Datablad
WF-225-8 2 635 5.5 53 Datablad
WF-230-10 2 795 6.6 80 Datablad
WF-430-12 4 795 13.2 90 Datablad
 

800 W amalgam UV-system

UV-SYSTEMMODELL ANTAL LAMPOR LÄNGD(MM) EFFEKT(W) TORRVIKT(KG) PDF
LW 6800-10 6 2,663 800 137 Datablad
LW 6800-14 6 2,796 800 335 Datablad
LW 8800-10 8 2,796 800 345 Datablad
LW 16800-20 16 3,079 800 460 Datablad
LW 20800-20 20 3,079 800 463 Datablad
LW 22800-20 22 3,079 800 645 Datablad
LW 30800-24 30 3,079 800 655 Datablad
LW 30800-30 30 3,092 800 1,145 Datablad
LW 45800-30 45 3,092 800 1,032 Datablad
 

STANDARD AMALGAM-SYSTEM

UV-SYSTEMMODELL ANTAL LAMPOR LÄNGD(MM) EFFEKT(W) TORRVIKT(KG) PDF
SLA-120-3 1 1,034 132 5 Datablad
SLA-120-4 1 1,034 132 6 Datablad
SLA-200-3 1 1,311 220 6 Datablad
SLA-200-4 1 1,311 220 8 Datablad
SLA-340-3 1 1,734 358 7 Datablad
SLA-340-4 1 1,734 358 10 Datablad
 

FUNKTIONER LOKAL KONTROLLPANEL

FUNKTIONER BESKRIVNING
IP-klass IP54
Design Mikroprocessor
Analog signal Flödeshastighet och UVT
Pekskärm 7"
Frekvens 50 eller 60 Hz
Material SS304, SS316
Specifikationer Datablad
 

SYNERGY 2 – FUNKTIONER LOKAL KONTROLLPANEL

FUNKTIONER BESKRIVNING
IP-klass IP54
Design Mikroprocessor
Pekskärm -
Frekvens 50 eller 60 Hz
Specifikationer Datablad