Navigation

Ozonetech

Om Ozonetech

Ozonetech är ett svenskt, flerfaldigt prisbelönat, cleantech-företag som utvecklar och marknadsför premiumsystem och lösningar för att rena, desinficera och ta bort lukt från luft och vatten.

Företaget grundades i början av 1990-talet och kärnteknologin patenterades 1996. Sedan dess har tekniken förädlats avsevärt och resulterat i flera banbrytande applikationer. Idag erbjuder vi marknaden den mest kompetenta och miljövänliga reningstekniken, i den allra främsta framkanten i världen, tack vare dess effektivitet, tillförlitlighet, låga energiförbrukning och låga underhållskostnader.

Ozonetech har huvudkontor i Stockholm och lokala försäljningskontor i Finland, Estland och Tyskland. Vår forskning och utveckling, produktion, testning och certifiering av system och lösningar sker på huvudkontoret i Stockholm.

Arbetsområde: Rening av luft och vatten inom industri, kommun, fastigheter, restauranger och storkök – samt CIP-lösningar med ozonerat vatten.

Produkter: Huvudprodukterna är våra egenutvecklade RENA Kitchen Solutions, RENA Water Solutions samt Nodora, vårt modulära system för luft- och luktbehandling.

Vi renar luft och vatten i 46 länder
Ozonetech är ett svenskt flerfaldigt prisbelönat cleantech-företag som sedan verksamheten startade 1993 har erbjudit premiumprodukter för rening av luft och vatten.

Container solution

Tack vare vår unika teknik och vårt djupa know-how är vi idag ett snabbt globalt växande företag med installationer i sex världsdelar. All utveckling och tillverkning sker i Sverige och vi har egna specialister för rådgivning, projektering, installation och service. Vi medverkar också i det internationella arbetet att ta fram globala standarder för reningslösningar.

RENA water systems

RENA Water Solutions

På Ozonetech har vi en stark drivkraft att minska energiförbrukning, miljöbelastning och hälsorisker. Våra lösningar skapar idag nytta inom process- och livsmedelsindustrin, fastigheter, storkök och på privatmarknaden.

RENA Kitchen solutions

RENA Kitchen Solutions

Nodora odor control air treatment 
Luktrening

Investerare och partners

Ozonetech är ett privatägt företag. Genom ett mycket nära samarbete med ett fåtal noga utvalda applikationsutvecklare, partners, OEM och distributörer erbjuder vi de mest effektiva, skräddarsydda högprestanda-lösningarna för ozonrening i världen.

 

Ozone tech