Otsonivesikäsittely kasvihuoneissa
 
YMPÄRISTÖÄ KUNNIOITTAVA MAATALOUS
 

 

Tehokasta veden desinfiointia
veden uudelleenkäytön maksimoimiseksi

Kasvihuoneiden vedenkäsittelyä koskevia vaatimuksia ollaan tiukentamassa ympäri maailmaa. EU on sitoutunut asettamaan korkeat standardit kaikkien EU-maiden kasvihuoneiden jäteveden uudelleenkäytölle. Tavoitteena on vähentää torjunta-aineiden tarvetta, lisätä sadeveden käyttöä ja maksimoida kasteluveden uudelleenkäyttö – mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla. Jos kasveihin imeytymättä jääneet vesimäärät voitaisiin käsitellä ja käyttää uudelleen, hyödyt voisivat olla valtavat.

Viestimme on yksinkertainen. Jos tämä on se mitä etsit, otsonitekniikka on harkitsemisen arvoista. Otsonijärjestelmä käsittelee ja desinfioi suuria määriä kontaminoitunutta vettä nopeasti, tehokkaasti ja edullisesti. Muita etuja ovat täysin automaattinen toiminta, minimaalinen tilan tarve (2–3 m2), ilmainen raaka-aine (ympäröivä ilma) ja se, ettei kuljettamista, varastointia tai käsittelyä tarvita lainkaan. Otsonitekniikkaa on jo pitkään käytetty vedenkäsittelyssä ja CIP-ratkaisuissa panimoissa, jäteveden käsittelylaitoksissa, kalanviljelylaitoksissa, eläintarhoissa, lääketeollisuudessa, veden pullottamisessa, vesiviljelyssä, elintarvike- ja hygieniasektorilla, meijereissä sekä offshore- ja tekstiiliteollisuudessa.

 

OTSONIKÄSITTELYN KÄYTTÖ KASVIHUONEISSA

KÄSITTELY- JA DESINFIOINTIKOHTEET
 • Ylimääräinen vesi
 • Imeytymättä jäänyt kasteluvesi
 • Kunnan/kaupungin vesijohtovesi
 • Paikallinen vesijohtovesi
 • Kerätty sadevesi ennen käyttöä
CIP-DESINFIOINTI
 • Letkut
 • Säiliöt
ILMAN KÄSITTELY
 • Varastoissa/varastoalueilla homeen eliminoimiseksi
KASVIEN TERVEYDEN PARANTAMINEN

Otsonoitua vettä voidaan käyttää katon sprinklerijärjestelmissä kasvien haitallisten bakteereiden ja mikro-organismien vähentämiseksi.

 

KOLME KASVIHUONETTA, JOISSA OTSONIRATKAISUJAMME KÄYTETÄÄN

BLOMSTERBODA, TULPPAANIFARMI
Käyttövalmis RENA Vivo -vedenkäsittelyjärjestelmä mahdollistaa veden uudelleenkäytön Ruotsin suurimmassa hydroviljelykasvihuoneessa. Ratkaisu käsittelee COD-aineita, sanitoi kierrätettävää vettä ja parantaa ravinteiden hallintaa laitoksella.

LJUSGÅRDA, ARUGULAVILJELMÄT
Ljusgårda ratkaisi arugulaviljelmien homekasvuongelmat käyttämällä tehokasta otsonointia teollisella ilman otsonikäsittelyjärjestelmällä.

HORTINET OU, KURKKUVILJELMÄT
Virolainen kurkun hydroviljelykasvihuone ratkaisi jäteveden päästörajaongelmat asentamalla RENA Vivo -otsonijärjestelmän keskeiseksi osaksi veden uudelleenkäsittelyn toteutushanketta.

 

PIENI JALANJÄLKI, AUTOMAATTINEN TOIMINTA
JA ILMAINEN RAAKA-AINE

Otsonijärjestelmä on helppokäyttöinen. Kun alkuasetukset on määritetty, toiminta on automaattista. Otsonia tuotetaan jatkuvasti ympäröivästä ilmasta happigeneraattorin kautta ja johdetaan keruusäiliöön. Ajoittain suoritettavat valvontakäynnit riittävät.

RENA-järjestelmän asennus kasvihuoneeseen maksaa yleensä 10 000–50 000 euroa.

Kuvassa on RENA Vivo -kokoonpano Blomsterbodan tulppaanien hydroviljelylaitoksella.
 

 

BLOMSTERBODAN KOKOONPANO

 

OTSONIKÄSITTELY KASVIHUONEEN TOIMINNASSA

Kasvihuoneiden veden kierrätyksellä ja uudelleenkäytöllä on useita toiminnallisia etuja, ja siihen liittyy huomattavia kustannussäästöjä. Kasteluvettä käytetään kasvien kasvattamiseen, joten osa vedestä jää imeytymättä. Kasvihuoneen ja viljeltyjen kasvien tyypistä riippuen yli jäävä osa kasteluvettä on noin 20–40 %. Uudessa EU-asetuksessa on määrätty, että tämä määrä tulee käyttää uudelleen seuraavissa kastelujaksoissa. Viljelijälle seuraa tästä useita haasteita, sillä kierrätetty vesi voi altistua mikrobikontaminaatiolle.

On myös erittäin tärkeää voida säilyttää ravinnepitoisuus. Otsonikäsittely on houkutteleva menetelmä sen erittäin tehokkaan desinfiointikapasiteetin ja jäännösvapaiden ominaisuuksien ansiosta. Se on myös erinomainen tapa käsitellä jätevettä, joka sisältää runsaasti orgaanisia COD- ja torjunta-ainejäämiä.

KASVIHUONEEN VEDEN UUDELLEENKÄYTTÖ OTSONIN AVULLA
Kun imeytymättä jäänyt vesi poistetaan viljeltävistä

kasveista, veden kierrätyspiiri pumppaa käytetyn veden takaisin keruusäiliöön. Vuotuinen vedentarve on tavallisesti 3 000–12 000 m3/ha kasvihuoneen tuotantoalasta ilman veden kierrätystä kasvien tyypin mukaan. Kerätty vesi tulee desinfioida perusteellisesti mikrobeista tai tuholaisista mahdollisesti leviävien tautien välttämiseksi. Otsoni avaa mahdollisuuden maksimoida veden uudelleenkäyttönopeus ja minimoida ravinteiden kulutus. Tyypillinen uudelleenkäyttösykli on kuvattu alla olevassa kuvassa.
 

HELPPO ASENNUS

Luonnoksessa näkyy RENA-järjestelmän peruskokoonpano kasvihuoneessa. Huomattavaa muutosrakentamista ei tarvita. Paikan päällä tuotettavaa otsonia syötetään jatkuvasti keruusäiliöön.

 

UUDET LAIT JA ASETUKSET EDISTYKSEN TUKENA

Kasvihuoneteollisuuden on oltava ympäristöystävällisempää, ja uusia lakeja ja suuntaviivoja ollaan nyt säätämässä ja panemassa täytäntöön. Tiivistetysti uusiin asetuksiin sisältyvät seuraavat asiat:

 • veden uudelleenkäyttö hydroviljelykasvihuoneissa
 • tuholaisten eliminointi kasvihuoneen jätevedestä
 • jäteveden COD-käsittely (Chemical Oxygen Demand, kemiallinen hapentarve)
Lisäksi EU on säätänyt REACH- ja BPR-asetukset. Tavoitteena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön korkea suojelutaso sekä parantaa biosidivalmistemarkkinoiden toimintaa EU-maissa.
Lue lisää täältä / lataa.

 

 

 

VEDEN KÄYTTÖ SEKTOREITTAIN EU-MAISSA (2014)

Kasvihuonealalla on valtava veden uudelleenkäsittelyn potentiaali. Alalla tähän mennessä toteutetut toimet ovat lisänneet kaikkien EU-maiden tavoitteita tehdä kasvihuoneteollisuudesta tienraivaaja veden uudelleenkäytössä.

 

TIEDUSTELUT TERVETULLEITA

Alustavan yhteydenoton helpottamiseksi pyytäisimme antamaan hieman perustietoja suunnitellusta hankkeesta. Siirry yhteydenottolomakkeeseen napsauttamalla.

 
 

Lue lisää kasvihuoneiden vedenkäsittelystä esitteistämme ja tapaustutkimuksistamme

           
 

OTSONI TUO HAPPEA KASVEILLE PARANTAEN SATOA

Kun otsoni on desinfioinut kasteluveden, jäljelle jäänyt otsoni muuntuu hapeksi, joka auttaa parantamaan kasvien kasvua.
 

99-PROSENTTINEN PATOGEENIEN ELIMINOINTI

Asianmukaisesti suunniteltu otsonijärjestelmä eliminoi ja inaktivoi bakteerit, virukset, sienet, levät, alkueläimet ja hajut. Se ei vaikuta ravinteisiin.

 

KASVIHUONEILMIÖN PIENENTÄMINEN

Vedenkäsittelyjärjestelmän vaikutuksista ympäristöön ei ole helppoa tehdä täyttä analyysiä. Otsonilla on kuitenkin etuja, joita on vaikea kiistää. Mitään raaka-aineita tai kemikaaleja ei tarvitse tuottaa, kuljettaa tai varastoida (eikä tilata, käsitellä tai hallinnoida). Otsonin tuotanto on automaattista, ja siinä käytetään ilmassa olevaa happea ilmaisena raaka-aineena. Välittömiä käyttökustannuksia aiheutuu otsonin tuotantojärjestelmän ja suljetun jäähdytysjärjestelmän kuluttamasta virrasta.

 

OTSONI – TÄRKEIMMÄT EDUT

 • Voimakas desinfiointiaine. Otsonin hapettamispotentiaali on suuri. Se lukeutuu neljän parhaan hapettimen joukkoon. Käytännössä se on toiseksi voimakkain hydroksyyliradikaalin jälkeen.
 • COD- ja BOD-tasojen nopea alentaminen. Ei-toivottujen orgaanisten jäämien otsonikäsittely vähentää tehokkaasti veden orgaanisia COD- ja BOD-kuormia.
 • Muuttumattomat ravinteet. Ravinteet, kuten ammonium, fosfaatti, rikki ja kalium säilyvät muuttumattomina.
 • Pieni jalanjälki. RENA Vivo -järjestelmät on suunniteltu sopimaan EU-kuormalavalle.
 • Alhainen energiantarve. Vaadittu ottoteho on tavallisesti 1–3 kW.
 

MITÄ DESINFIOINTI TARKOITTAA?

Desinfiointi on puhdistamista tauteja kantavien mikro-organismien tuhoamiseksi tai niiden kasvun ehkäisemiseksi. Desinfiointiaine on vaikuttava tekijä, kuten kuumuus, säteily tai kemikaali, joka desinfioi tuhoamalla tai neutraloimalla tauteja kantavia mikro-organismeja tai estämällä niiden kasvun.
"Nykypäivän desinfiointiaineen tehokkuuden minimitaso on organismin 6 log10:n 100-prosenttinen tappavuus."

 

KÄYTÄ OTSONIA KONTAMINOITUNEEN PROSESSIVEDEN
SUURTEN MÄÄRIEN NOPEAAN DESINFIOINTIIN

Nykyisin otsoni on suosituin valinta kontaminoituneen veden suurten määrien nopeaan desinfiointiin.

Yksi monista trendeistä, jossa tämä näkyy, on otsonin lisääntyvä käyttö lääkejäämien käsittelyssä

jäteveden käsittelylaitoksilla. Investointeja suuriin vedenkäsittelyn otsonijärjestelmiin tehdään kiihtyvää vauhtia ympäri maailmaa niiden tehokkuuden, helpon ja automaattisen käytön sekä pienen ympäristöjalanjäljen vuoksi.
 
 

KASVIHUONEILLA ON PITKÄ HISTORIA TEOLLISUUDESSA

Ihmiset ovat käyttäneet kasvihuoneita eri puolilla maailmaa hedelmien, kasvisten, kukkien ja monien muiden kuluttajatuotteiden tuotannon tehostamiseksi. Kasvihuoneisiin liittyviä haasteita ovat olleet
ja ovat edelleen mikrobien kasvun hillitseminen ja torjunta-aineiden ja biosidien käyttö tuotteiden pilaantumisen välttämiseksi.
 

 

HYDROVILJELYKASVIHUONEIDEN HAASTEET

Hydroviljelytuotanto on nykyisin tärkein alalla käytetty tekniikka. Kasveja viljellään ilman maa-ainesta. Ravinteita lisätään suoraan vedensyöttöön. Vedensyöttöön lisätyt ravinteet luovat letkuihin ja muille pinnoille myös homeelle ja bakteereille suotuisan ympäristön. Mikrobien kasvua tulee hallita patogeenien ehkäisemiseksi. Siksi tarvitaan useita desinfiointimenetelmiä tuotteiden suojaamiseksi

pilaantumiselta, taudeilta ja bakteereilta. Yleisiä menetelmiä ovat orgaaniset torjunta-aineet, kuumuus, vetyperoksidi, hypokloriitti, UV ja otsoni.

Monet näistä menetelmistä ja tekniikoista saattavat aiheuttaa toissijaisia ongelmia ja ympäristöä koskevia vaatimustenmukaisuusongelmia, jotka liittyvät kasvihuoneen poistoveteen, ympäristöterveys- ja

turvallisuushuoliin (EHS), korkeisiin tarvikekustannuksiin, energiantarpeeseen ja kattavaan kunnossapitoon. Alla on annettu yleiskuvaus eri desinfiointimenetelmistä, joita voidaan käyttää kasvihuoneen kierrätysvedessä, jätevedessä ja kastelussa.
 

VEDENKÄSITTELYTEKNIIKOIDEN VERTAILU

  Kuumuus Vetyperoksidi Hypokloriitti Torjunta-aineet Otsoni UV
Edut
 • Ei kemikaaleja
 • Tehokas veden uudelleenkäyttömenetelmä
 • Epäorgaaninen aine
 • Ei lisättyä COD:ia
 • Alhaiset tarvikekustannukset
 • Ei jäämiä
 • Epäorgaaninen aine
 • Ei lisättyä COD:ia
 • Alhaiset tarvikekustannukset
 • Tuholaisten torjunta
 • Luotettava menetelmä
 • Tehokas puhdistusaine
 • Alhaiset pitoisuudet
 • Tuotettu paikan päällä
 • Ei vaadi varastointia
 • Pieni jalanjälki
 • Ei jäämiä
 • Ei kemikaaleja
Haasteet
 • Suuri energiankulutus
 • Vaatii ulkoisen energianlähteen
 • Vaatii paljon huoltoa
 • Rajoitettu käyttöikä
 • Mahdollisia käsittelyyn liittyviä EHS-ongelmia
 • Mahdollisia käsittelyyn liittyviä EHS-ongelmia
 • Vaatii yleensä pH-tason hallinnan
 • Myrkyllinen
 • Tiukat päästörajat
 • Käsittely ja EHS-ongelmat
 • Mekaaninen asennus
 • Riittävän pitoisuuden varmistaminen
 • Vaatii paljon huoltoa
 • Ei sovellu COD:n tai torjunta-aineiden käsittelyyn
 • Puhdistettava usein
Kemikaalien käsittely Ei - - - Ei Ei
Energiankulutus Suuri - - - Vähäinen -
Kunnossapito Suuri Suuri - - Vähäinen Suuri
Tarvikekustannukset - Vähäinen Vähäinen - Ei ole -
Myrkyllinen - - - Kyllä - -
Epäorgaaninen aine - Kyllä Kyllä - Kyllä -
Jäämät - Ei - - Ei -
Tehokkuus Hyvä veden uudelleenkäsittelyyn - - Hyvä tuholaisten torjuntaan Erittäin suuri -
EHS*-ongelma - Mahdollinen ongelma Mahdollinen ongelma Kyllä - -

*EHS – Ympäristö-, terveys- ja turvallisuussäännökset (Environment, Health and Safety)