Lääketeollisuus

Prosessivesien jäämät

Maitoteollisuus

Biokaasu

Biokaasu- ja jätteenkäsittelylaitokset

Jätevedenkäsittely

Teollisuuden jätevedenkäsittely

Suurkeittiöiden poistoilma

Hajujen ja rasvan poistaminen

Panimot

Desinfiointi ja puhdistustoimet